BUS urbà a Sabadell: negoci ruïnós

19/09/2012 | 0 comentaris

Un bus a la Plça de la Creu Alta (Sabadell). ADENC

Zoom Ampliar / Més imatges

Documents adjunts:

Si mirem les dades del servei de transport urbà de Sabadell veurem com el seu ús en dissabtes i diumenges cau en picat respecte dels dies feiners. Mentre que els dies feiners s'agrupen fins el 87,7% dels usuaris de tota la setmana, els dissabtes només n'absorbeixen el 7,4% i el diumenge el valor insignificant del 4,9% (darreres dades publicades del 2009).

En dissabtes i festius, respecte d'un dia feiner, sempre hi ha menor nombre d'usuaris del transport públic. Però si comparem Sabadell amb Terrassa, dues ciutats molt iguals, mentre que a Terrassa en un dissabte o festiu el transport públic porta el 56% d'usuaris d'un dia feiner, a Sabadell només és el 42%, dotze punts per darrera (dades Enquesta Mobilitat 2006).

Dotze punts de diferència percentual representarien a Sabadell de l'ordre de 4,3 milions més de possibles viatgers a l'any només en els caps de setmana, una xifra considerable en usuaris i en volum de facturació anual. Sobre 7,2 milions d'euros d'ingressos per tarifa (any 2009), guanyar part d'aquests d'ingressos, amb aproximadament els mateixos costos d'explotació, seria realment envejable. Sobretot si hi ha un dèficit d'explotació de més de 4 (sí, milions!, dins els més d'11 del total de despeses), no coberts del tot ni amb les subvencions de l'Estat i la Generalitat (nota: amb una petita part d'aquestes xifres moltes entitats socials faríem miracles).

Més dades. El Bus urbà a Sabadell ens apareix estancat. Mentre que a Terrassa entre el 2000 i el 2009 els usuaris haurien augmentat un 29%, a Sabadell, en les mateixes dates, els valors són quasi la meitat: el 16% i amb alguns anys en retrocés absolut. Cert que a Sabadell la població ha augmentat menys que a la veïna capital i que, tot i així, el nombre d'usuaris a Sabadell és encara una mica superior a Terrassa, però les dades ens diuen que el nostre servei de transport no està en cap situació òptima.

Prendre l'autobús és un esforç en el qual saps que hi dedicaràs un temps notable perquè les velocitats comercials són ínfimes i perquè el Bus no forma part del model estructural de la ciutat, sinó que constitueixen una mena de servei urbà de segon ordre, com una paperera o un fanal, no la seva essència.

La reformulació del Bus a Sabadell com a veritable columna vertebral del funcionament de la ciutat hauria de venir de diversos objectius, entre els qual hi destacaria superar la marginalitat del caps de setmana, amb la pràctica inexistència d'un servei públic de Bus.

L'illa de vianants del centre estava bé fa trenta anys, quan no hi havia cap espai col·lectiu digne. Però ha plogut molt i els espais de vianants s'han multiplicat com per seguir pagant el preu de la inexistència d'un sistema de Bus digne i durant tots els dies de la setmana. I, ras i curt, només hi haurà un servei de categoria si els dissabtes i diumenges també hi és.

El Bus hauria de ser dissenyat com fos un servei de tramvia. I com que durant dècades no hi haurà inversions com per fer transformacions importants, ens podem inspirar en ciutats com Curitiba, al Brasil, on han fet dels busos la seva espinada de funcionalitat urbana. Una ciutat de dos-cents mil habitants no pot ser un caos mal resolt i lent, sinó que ha de funcionar amb una mobilitat que sigui l'emblema, la marca de la ciutat. I el fet que Sabadell sigui una ciutat lineal, amb un rotund eix nord/sud, més uns braços est i oest també prou clars, hauria d'inspirar un impuls decisiu en la voluntat de ser modèlics en transport públic col·lectiu.

És hora de dissenyar un sistema de Bus que no sigui inexistent els caps de setmana i marginal en la resta, un sistema que millori essencialment el transport públic els dies feiners i que defineixi la urbanitat del conjunt de la ciutat i, en particular, amb un millor reconeixement del seu centre urbà. Per això cal redissenyar l'espai que va des de la Plaça Marcet al final de la Rambla i cal fer-ho com un gran centre on només hi convisquin vianants i autobusos.

Avui, pel que hi perd la companyia TUS amb el serveis en cap de setmana, més li valdria deixar pujar la gent gratuïtament. Almenys faria una política comercial de cara a guanyar usuaris els dies feiners. Però el que cal és una mica més, això és replantejar tot el servei amb més racionalitat i sense unes inèrcies que es remunten a fa trenta anys.

Fins i tot en motiu de la recent inauguració del centre comercial a Sant Pau de Riusec seria exigible compensar la ciutat i fer un esforç de qualitat al centre. El dubte és si el govern municipal i el sector comercial hi tenen realment interès. Ara mateix, tot això ens ho juguen en petits projectes mancats de context, com la urbanització de Passeig Manresa que ara el govern municipal preveu, sense una informació pública adient, ni sense respectar el debat ciutadà que ell mateix va organitzar. És a dir, amb por i sense perspectiva. Dues actituds també caríssimes que paga la ciutat.

 

manel larrosa

mlarrosa@coac.net

setembre 2012

 

Comentaris

Envia un nou comentari

  • Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.

Més informació sobre opcions de format

Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Tecleja els caràcters que veus a la imatge. Si no ho pots llegir, desa el formulari i es generarà una nova imatge. Pots usar majúscules i minúscules.