LES JOIES DEL VALLÈS
El projecte Joies del Vallès mira per la protecció i la bona gestió dels espais més emblemàtics del Vallès. Parlem d’una plana amb un elevat valor natural i patrimonial. Però a la vegada amb una situació geogràfica sensible, atès que es troba envoltada per importants nuclis urbans.

Una d’aquestes Joies del Vallès podria ser el Parc Grípia Ribatallada, una de les propostes més recents de l’ADENC i que proposa protegir l’espai agroforestal que es troba entre Terrassa, Sabadell, Matadepera, Castellar i Sant Quirze.

Si voleu més informació podeu consultar-la al blog de la proposta.

PARC AGRÍCOLA DEL VALLÈS (PAV)

El Vallès és una comarca d’elevat valor natural, que actualment està immersa en un accelerat procés d’ocupació urbanística que afecta greument la seva xarxa d’espais agrícoles, forestals i fluvials. Aquests espais, a part dels seus valors naturals, tenen uns indubtables valors socials, paisatgístics, culturals i històrics, que en fan necessària la seva protecció. Per corregir aquesta dinàmica urbana d’ocupació constant dels espais naturals del Vallès es proposa un instrument de planificació i gestió per a la Plana del Vallès: el Parc Agrícola del Vallès (PAV).

Una vintena d’entitats ecologistes i de defensa del territori van presentar al 2004 el document “Bases per a la protecció del Parc Agrícola del Vallès“, on es desenvolupa el procediment administratiu a seguir per tal de fer realitat aquest projecte. Si voleu, també us podeu descarregar el tríptic de la proposta.

TRAMVALLÈS

Reivindicació per la millora del transport públic al Vallès.
Campanya ciutadana que demana la creació d’una xarxa de tramvies que relligui les principals poblacions del Vallès
Occidental (TramVallès). En les primeres fases ha d’unir Terrassa, Sabadell, Barberà, Badia, la UAB, Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat i Rubí.

Si voleu més informació de la proposta, consulteu el web http://www.tramvalles.cat/.

PROPOSTA D’ESPAIS AGROFORESTALS DEL CORREDOR MEDITERRANI

Tot i cobrir una zona molt més àmplia que el Vallès, l’ADENC es va afegir a la proposta de la federació Ecologistes de Catalunya de protegir 23 espais agroforestals del corredor mediterrani ubicats entre les serralades litoral i prelitoral catalanes. L’objectiu de la proposta és dotar aquests espais d’uns instruments de protecció territorial i de gestió eficaços que permetin la conservació dels valors ambientals i socials d’aquests espais i que al mateix temps hi permetin l’activitat agrària.

Si voleu ampliar informació, aquí teniu el díptic de la proposta.