PER A LA PARALITZACIÓ DEL PROJECTE ACTUAL DE CANONADA DE GAS TRAVESSANT EL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA A LA ZONA DE LES PLANES