SEGUIMENT DE L’ESTAT ECOLOGIC DEL RIU RIPOLL

11 maig 2014
Estat Ecològic del riu - Fes reviure el Ripoll
0 Comentaris
El passat diumenge 11 de maig i dins del projecte “Fes reviure el Ripoll” , em dut a terme novament, l’avaluació de l’estat ecològic del riu Ripoll. Aquesta és una activitat que es realitza dues vegades a l’any, a la primavera i a la tardor, amb la finalitat de determinar periòdicament l’estat ecològic del riu i poder valorar si les actuacions realitzades per l’Adenc tenen com a conseqüència una millora en l’estat ecològic del tram de riu adoptat en el projecte.
L’avaluació es fa mitjançant una metodologia de treball adaptada als rius mediterranis i descrita al protocol ECOBILL, elaborat pel Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona. En aquest sistema de treball es valoren dos indicadors: l’estat de conservació del bosc de ribera i la qualitat biològica de l’aigua. Pel que fa al bosc de ribera es puntuen una sèrie d’aspectes com el nombre d’espècies arbòries que hi ha en el tram a estudiar, la presència l’espècies al·lòctones, l’alçada i la distribució dels arbres i arbusts, etc. La qualitat ecològica de l’aigua es valora en funció del les famílies i nombre de famílies de macroinvertebrats (insectes i altres invertebrats que passen una part de la seva vida a l’aigua) que trobem. També es determinen altres paràmetres com el cabal, la temperatura de l‘aigua, l’oxígen dissolt, la presència de deixalles, infraestructures, etc.

Si bé des que es va iniciar el projecte de recuperació ecològica d’aquest tram de riu l’any 2009, es pot constatar una important millora pel que fa al bosc de ribera, amb alguns arbres com salzes, pollancres, freixes i tamarius que ja han guanyat una certa alçària, no es pot dir el mateix respecte als macroinvertebrats. En aquest cas, sí que hem pogut veure que aquesta primavera són molt abundants, però les famílies que hem trobat ens indiquen que la qualitat de l’aigua continua sent baixa. Cal esperar encara uns quants anys fins que el tram de riu tingui arbres més alts, que donin ombra al riu perquè hi puguin viure altres invertebrats indicadors d’una bona qualitat de l’aigua. Durant aquesta jornada hem pogut trobar les següents grups de macroinvertebrats: efemeròpters de la família dels Baetidae, petits crustacis de les famílies Ostracoda, Copepode i Cladocer (puça d’aigua), Chironomidae (larves de mosques) Simuliidae (larves de mosquits) i Trichopters de la família dels  Hydropsychidae.

 

 

 

Chironomidae
Hydropsychidae
Simuliidae
Baetidae

Font de les il.lustracions: http://www.ub.edu/fem/docs/protocols/CLAUorganismes.pdf

 

Escrit per  Daba System

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *