Sortida d’ornitologia al Parc Grípia-Ribatallada

El parc Grípia-ribatallada és una proposta  de custòdia del territori promoguda  per l’ADENC i el GPENAT que pretén protenciar la conservació, la restauració i la revalorització d’un espai natural del Vallès que actualment es troba diluït entre l’entramat urbà, de Sabadell i Terrassa. l’àmbit del Parc Grípia-Ribatallada és un espai agroforestal d’unes 1640 hectàrees amb un sistema radial de rieres i torrents, com els de la Grípia, la Betzuca o Ribatallada. L’àrea té un elevat valor ambiental i de diversitat biològica amb varietat  d’hàbitats: zones agrícoles, erms, alzinar, zones humides al voltant dels torrents…
A la sortida del dia 18 de març vam fer un recorregut partint de l’estació de la Renfe de Terrassa Est, fins a la finca de Torrebonica i després cap als boscos de Castellarnau. Durant la sortida vam poder observar 45 espècies d’ocells, destacaríem tres aus rapinyaries: l’aligot, l’esparver i el xoriguer, ocells de zones obertes, camps i erms com el cruixidell o el verdum i d’altres més propis dels nostres boscos com el raspinell o el bruel.

Aquí podeu veure la llista sencera d’espècies observades.

Anas
platyrhynchos
Anec collverd
Alectoris rufa Perdiu
Egretta garzetta Martinet blanc
Buteo buteo Aligot
Accipiter nisus Esparver
Tringa ochropus Xivita
Larus michahellis Gavià argentat
Columba livia Colom roquer
Columba palumbus Tudó
Streptopelia decaocto Tòrtora turca
Apus melba Ballester
Upupa epops Puput
Picus viridis Picot verd
Galerida cristata Gogullada vulgar
Hirundo rustica Oreneta vulgar
Anthus sp.
Motacilla alba Cuereta blanca
Erithacus rubecula Pit-roig
Phoenicurus ochruros Cotxa fumada
Saxicola rubicola Bitxac comú
Turdus philomelos (sentit) Tord
Turdus merula Merla
Sylvia atricapilla Tallarol de casquet
Sylvia melanocephala Tallarol capnegre
Cisticola juncidis Trist
Cettia cetti (sentit) Rossinyol bord
Phylloscopus collybita Mosquiter comu
Regulus ignicapilla Bruel
Troglodytes troglodytes (sentit) Cargolet
Parus major (escoltat) Mallarenga carbonera
Periparus ater Malleranga petita
Cyanistes caeruleus Mallarenga blava
Aegithalos caudatus Mallearenga cuallarga
Certhia brachydactyla (sentit) Raspinell comú
Pica pica Garsa
Garrulus glandarius Gaig
Sturnus sp. Estornell
Passer domesticus Pardal comú
Fringilla coelebs (sentit) Pinsà
Carduelis carduelis Cadernera
Chloris chloris Verdum
Serinus serinus Gafarró
Myiopsitta monachus Cotorra argentina
Emberiza calandra Cruixidell
Falco tinnunculus Xoriguer

Escrit per  Daba System

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *