#StopSurfCity

Des de la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll treballem en contra del Projecte Surfcity, que posa en risc un espai vulnerable al riu Ripoll a Sabadell.

Fa uns mesos el govern municipal va anunciar un projecte privat per a la pràctica del surf al costat de la Bassa de Sant Oleguer. Una maniobra faraònica i populista dissenyada per al benefici privat i per a un determinat públic.
Es tracta d’un projecte antagònic a l’espai naturalitzat i de convivència que reclamem des de la Plataforma en defensa del riu Ripoll, constituïda per associacions, entitats i particulars de Sabadell.

Manifest de la Plataforma

Expedient Jurídic

2015 04 08 150312 Escritura constitució The Comedian SL.pdf
2017 04 06 170407 Escrituras constitució – Siamese Dream SL.pdf
2020 01 16 200116 Escriptura Nomenament Admin Única Lunatica Lodging SL.pdf
2021 01 01 1-Adjunts – Camí de Can Quadres 185-199 Fitxa Sèquia Monar PEPS.pdf
2021 07 01 210700 Avantprojecte Surf City juliol 2021.pdf
2021 07 29 210729 evidencies_signatura_7510974170498336218 .pdf
2021 08 25 1-Adjunts – Camí de Can Quadres 185-199 – Plànol concessió Surf.pdf
2021 08 25 210825 Plànol 1-02-202108025_Piscina surf.pdf
2021 09 07 210907 Sol·licitud Informe validació i proposta condicionants a Patrimoni.pdf
2021 09 15 210915 Informe tècnic Transició Energètica Concessió Surf City.pdf
2021 09 16 210916 Sol·licitud Informe oportunitat.pdf
2021 09 21 210921 Ofici a planificació urbanística.pdf
2021 09 23 210923 Informe urbanístic – Camí de Can Quadres 185-199.pdf
2021 10 18 211018 Informe Tècnic Cap Servei Obres Edificis Béns Municipals Concessió Surf City.pdf
2021 11 03 211103 Informe Tècinc Activitats Concessió Surf City.pdf
2021 11 04 211104 Informe Tècnic Esports.pdf
2021 11 09 211109 Informe Tècnic Obres Públiques Concessió Surf City.pdf
2021 11 16 211116 Sol·licitud d_aclariment Informe Urbanístic Patrimoni.pdf
2021 11 17 211117 Informe complementari Urbanisme – Camí de Can Quadres 185-199.pdf
2021 11 18 211118 informe oportunitat Patrimoni Concessió Surf City.pdf
2022 02 22 220222 Instància Lunatica Lodging solIcitant cessió terrenys SurfCity.pdf
2022 02 22 220222 Ofici petició informe cultura.pdf
2022 03 01 220301 Informe Tècnic Cultura Concessió Sufr City.pdf
2022 03 03 220303 informe jurídic aprovació inicial concessió domini Surf City.pdf
2022 03 11 220311 Proposta DIctamen CI aprovació inicial concessió domini Surf City.pdf
2022 03 21 220321 Informe Tècnic Transició Energètica Concessió Surf City.pdf
2022 03 21 220321 Sol·licitud Informe Oportunitat.pdf
2022 03 23 220323 PAT_2021_158_20220323_Compareixen¢a CRIDA vista expedient SIGNADA.pdf
2022 04 13 220413 PAT_2021_158_20220413_Diligencia compareixença Cs vista exp signada.pdf
2022 04 13 220414 PAT_2021_158_20220414_Compareixença Cs vista expedient SIGNADA.pdf
2022 05 06 220506 Requeriment representació MVS.pdf
2022 05 06 220506 Requeriment representació Plataforma Stop Surf City.pdf
2022 05 10 220510 AcuseRecibo Adenc.pdf
2022 05 10 220510 AcuseRecibo MVS.pdf
2022 05 15 220515 Instància Adenc + Moviment Veïnal Sud.pdf
2022 05 15 220518 Aprovació Inicial Clàusules Concessió Terrenys de Can Quadras per Surf City.pdf
2022 05 15 220518 Informe Tècnic Concessió Surf City Patrimoni.pdf
2022 05 15 220518 Plec Clàusules Administratives Particulars CONCESSIÓ DOMINI SURF CITY.pdf
2022 05 18 221805 Aprovació Inicial Clàusules Concessió Terrenys de Can Quadras per Surf City.pdf
2022 05 23 220523 Aprovacio inicial Plec cond cessió espai SurfCity.pdf
2022 06 00 Dictamen Comissió Informativa Ple Surfcity.pdf
2022 06 14 Informe Intervenció Concessió domini públic Surfcity(plecs).pdf
2022 06 16 Informe jurídic amb requeriments de l_interventor per l_aprovació inicial durf city- Ple de juliol.pdf
2022 06 23 Dictamen Comissió Informativa Ple Surfcity.pdf