ADN ADENC és un projecte pensat per potenciar i dinamitzar l’àmbit de la Via verda Sant Llorenç – Collserola a través de l’educació, l’art, el naturalisme i la custòdia del territori. 

El nom d’ADN ADENC pot prendre molts significats diferents. Aula de Natura, Art Defensa i Natura, Àgora de Natura… I és la suma de tots els diferents noms el que representa l’ADN ADENC.

Aquest projecte rep el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest nou projecte té tres branques ben diferenciades:

Activitats de lleure naturalista per a infants i joves del Vallès, que tenen com a base el respecte al ritme de la canalla, la correcció científica i la coherència ecològica. Cargolines de l’ADENC

Grup per dinamitzar la defensa de l’àmbit de la Via Verda Sant Llorenç – Collserola a través dels mecanismes legals, de l’estudi de la zona i també mitjançant acords amb propietaris del territori per a restaurar zones degradades.

A través d’una visió de l’art on s’elimina el materialisme habitual per donar més èmfasi a l’experiència i la vivència es realitzaran sortides, activitats escolars i tallers per trencar la idea que l’ésser humà i la natura són dues coses diferents.