GASODUCTE

La tardor del 2011 ENAGAS iniciava la construcció del gasoducte Martorell-Figueres, un tub de gairebé 1 metres de diàmetre integrat al projecte MIDGAS (transport de gas des del nord del Magrib fins al centre d’Europa) que travessa soterrat la plana del Vallès pel seu terç nord. L’inici d’aquesta construcció va generar una forta alarma social: per la seva construcció era necessari obrir una pista de treball d’entre 19 i 24 metres (teòricament) en un terreny orogràficament complex. Una vegada ja iniciada la construcció, diverses entitats del Vallès vam anar bastint una plataforma que denuncià les irregularitats detectades en aquesta construcció. Les obres del gasoducte, més enllà de tot tipus d’incid’encies detectades, significaven obrir una nova ferida en els espais agronaturals del Vallès.

Podeu consutar tota la documentació disponible a http://gasoducte.blogspot.com/

PARC AGRÍCOLA DEL VALLÈS (PAV)

El Vallès és una comarca d’elevat valor natural, que actualment està immersa en un accelerat procés d’ocupació urbanística que afecta greument la seva xarxa d’espais agrícoles, forestals i fluvials. Aquests espais, a part dels seus valors naturals, tenen uns indubtables valors socials, paisatgístics, culturals i històrics, que en fan necessària la seva protecció. Per corregir aquesta dinàmica urbana d’ocupació constant dels espais naturals del Vallès es proposa un instrument de planificació i gestió per a la Plana del Vallès: el Parc Agrícola del Vallès (PAV).

Una vintena d’entitats ecologistes i de defensa del territori van presentar al 2004 el document “Bases per a la protecció del Parc Agrícola del Vallès“, on es desenvolupa el procediment administratiu a seguir per tal de fer realitat aquest projecte. Si voleu, també us podeu descarregar el tríptic de la proposta.

PROPOSTA D’ESPAIS AGROFORESTALS DEL CORREDOR MEDITERRANI

L’ADENC, es va afegir a la proposta de la federació Ecologistes de Catalunya de protegir 23 espais agroforestals del corredor mediterrani ubicats entre les serralades litoral i prelitoral catalanes. L’objectiu de la proposta és dotar aquests espais d’uns instruments de protecció territorial i de gestió eficaços que permetin la conservació dels valors ambientals i socials d’aquests espais i que al mateix temps hi permetin l’activitat agrària.

Si voleu ampliar informació, aquí teniu el díptic de la proposta.

NO A LA MAT (CAMPANYA CONTRA LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ)

L’ADENC està donant suport a la Campanya No a la MAT, contra el projecte de construcció de la línia de molt alta tensió entre França i Catalunya. Aquesta línia causarà danys irreversibles a àmplies zones de gran valor ecològic i paisatgístic i no ha estat justificada en cap moment amb un estudi imparcial.

Vàries entitats d’arreu de Catalunya es manifesten en contra de la MAT.

Aquí podeu veure algunes de les seves pàgines:

No a la MAT Girona

No a la MAT Selva

No a la MAT, Xarxa-Sud

TRAMVALLÈS

Reivindicació per la millora del transport públic al Vallès.
Campanya ciutadana que demana la creació d’una xarxa de tramvies que relligui les principals poblacions del Vallès
Occidental (TramVallès). En les primeres fases ha d’unir Terrassa, Sabadell, Barberà, Badia, la UAB, Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat i Rubí.

Si voleu més informació de la proposta, consulteu el web http://www.tramvalles.cat/.