Itinerari botànic per l’Avetar de La Molina

4 jul. 2017
Activitats Naturalistes - Botànica
0 Comentaris

Guiats pel Jordi Perez, l’Alfred Belles i el Marc Ferrer, el grup de botànica de l’Adenc ens porta La Molina, en l’última sortida de la temporada. El punt de trobada, el dia 1 de juliol, és a l’estació de tren La Molina, des d’allà anirem caminant fins a Alp, on agafarem un tren per tornar a buscar els cotxes. Es tracta d’un recorregut de 8 km de baixada, per un camí ombrejat i que transcorre, en bona part, per l’Avetar de La Molina. Durant el recorregut, seguint sempre l’itinerari 732, travessem diferents tipus hàbitats:

– Pinedes de pi, acidòfiles i mesòfiles, dels
obacs de l’estatge montà
– Avetoses acidòfiles de l’estatge montà
– Boscos mixtos d’avet i pi roig
– Tremoledes
– Freixenedes dels Pirineus i de les muntanyes
catalanídiques septentrionals
– Prats dalladors amb fromental dels estatges
submontà i montà
– Vernedes i pollancredes
– Prats silicícoles mesòfils

 

Mapa mostrant el recorregut
Campanula persicifolia

 

Gentiana lutea

 

Geranium pratense

 

Hypericum perforatum

 

 

Neottia nidus avis. Orquídia que parassita els fongs

 

Lilium martagon
Monotropa hipopytis. Foto: Jordi Pérez
Una autèntica raresa


Prunella grandiflora

Llista de les plantes identificades

Abies alba Mill.
Alnus glutinosa (L.)
Angelica sylvestris L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arctium minus Bernh.
Artemisia vulgaris L.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Betula pendula Roth
Buxus sempervirens L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Campanula persicifolia L.
Campanula trachelium L.
Cardamine impatiens L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Chelidonium majus L.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Clematis vitalba L.
Corylus avellana L.
Cotoneaster integerrimus Medic.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Cucubalus baccifer L.
Dactylis glomerata
Daphne mezereum L.
Deschampsia flexuosa (L.)
Dianthus hyssopifolius L.
Digitalis lutea L.
Echium vulgare L.
Epilobium angustifolium L.
Epilobium montanum L.
Epipactis sp
Equisetum arvense L.
Eryngium campestre L.
Eupatorium cannabinum L.
Festuca arundiancea
Festuca gautieri (Hackel) K. .
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Filipendula vulgaris Moench
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L. .
Galeopsis tetrahit L.
Galium verum L.
Genista balansae (Boiss.) Rouy
Geranium pratense L.
Geum urbanum L.
Geum rivale L.
Gentiana lutea
Helleborus foetidus L.
Helleborus viridis L.
Heracleum sphondylium L.
Hieracium murorum L.
Hylocomiun splendens
Hypericum maculatum Crantz
Hypericum perforatum L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Leucanthemum vulgare Lam.
Linaria repens (L.) Mill.
Lilium martagon
Lonicera nigra L.
Lonicera xylosteum L.
Luzula nivea (L.) DC.
Melampyrum pratense L.
Melica ciliata L.
Melica uniflora Retz.
Mentha longifolia (L.) Huds.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Monotropa hipopytis
Neottia nidus avis
Ononis spinosa L.
Origanum vulgare L.
Oxalis acetosella L.
Paris quadrifolia L.
Petrorhagia prolifera (L.)
Phyteuma spicatum L.
Pinus sylvestris L.
Platanthera clorantha
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polypodium interjectum Shivas
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Populus tremula L.
Potentilla recta L.
Prenanthes purpurea L.
Prunella grandiflora (L.) Scholler
Prunus avium (L.) L.
Prunus spinosa L.
Pyrola chlorantha Swartz
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Ranunculus acris L.
Ribes alpinum L
Rhytidiadelphus triquetrus
Rubus idaeus L.
Rubus saxatilis L.
Salix alba L.
Salix caprea L.
Salix elaeagnos Scop.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Saponaria officinalis L.
Satureja vulgaris (L.) Fritsch
Scrophularia alpestris Gay ex Benth.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Silene nutans L.
Solanum dulcamara L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Stachys silvatica L.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz
Tanacetum vulgare L.
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Valeriana officinalis L.
Verbena officinalis L.
Veronica beccabunga L.
Veronica urticifolia Jacq.
Vicia sepium L.

Escrit per  Daba System

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *