El projecte Joies del Vallès mira per la protecció i la bona gestió dels espais més emblemàtics del Vallès. Parlem d’una plana amb un elevat valor natural i patrimonial. Però a la vegada amb una situació geogràfica sensible, atès que es troba envoltada per importants nuclis urbans.

Si voleu més informació podeu consultar-la al blog de la proposta.