Des de l’any 2003, un grup de voluntaris, fa un seguiment de la població de papallones en un petit tram del Rodal de Sabadell, al voltant de la Masia de Can Vila. Aquesta és una entre les  més de 140 estacions de seguiment repartides per tot Catalunya. Les dades recollides formen part d’una base de dades global a nivell català, a la vegada englobat en  un projecte europeu de seguiment de papallones diürnes. Més informació sobre el BMS a Catalunya al web: http://www.catalanbms.org/es/projecte/

Els estudis de les variacions al llarg del temps en les poblacions de papallones són molt valuosos donat el seu paper bioindicador, essent molt sensibles al canvi climàtic, els canvis en els usos del sòl i la fragmentació del territori. Les poblacions de papallones han experimentat en temps recents regressions generalitzades arreu d’Europa. La metodologia consisteix en un recompte visual d’exemplars de papallones al llarg d’un itinerari determinat durant 30 setmanes l’any, de març a setembre. Si voleu participar en aquest cens de papallones, no dubteu en apuntar-vos al grup de treball com a voluntaris.