Sortida a Castellfollit de Riubregós (l’ANOIA)

29 juny 2014
Activitats Naturalistes - Botànica
0 Comentaris
El 26 d’abril el grup de botànica de l’Adenc, va organitzar una sortida a Castellfollit de Riubregós, tots els assistents vam poder gaudir de les explicacions del Marc, Jordi, Abraham i Josep Maria, relacionades amb aquest indret de geologia singular que dóna lloc a una vegetació adaptada a les característiques del seu sòl. Podeu llegir la descripció de l’itinerari que vam fer i les fotografies de les plantes que vam veure.

Aspectes generals

La part
occidental de l’Anoia forma part del territori auso-segàrric, que abraça les
conques i els altiplans centrals de Catalunya. El clima hi és mediterrani de
tendència  continental, amb una
oscil·lació diària i estival considerable. La pluviositat es mou entre uns 500
i 650 l/m2.
Un tret
molt particular és que aquest territori és travessat per la franja de roques
guixenques que s’estén des de la baixa Navarra, passant per Barbastre i Balaguer,
fins a la comarca de l’Anoia. Aquests guixos, que condicionen notablement el
paisatge i la vida vegetal del territori, s’hi van dipositar a l’inici de l’era
Terciària, a conseqüència de la progressiva dessecació del mar interior que
ocupava llavors la depressió de l’Ebre.
El guix i les plantes
 
En els països plujosos, els terrenys que contenen guix
(Ca SO4) porten una vegetació poc diferenciada, perquè l’aigua de
pluja s’emporta els sulfats i els sòls esdevenen semblants als que es formen
sobre calcàries o margues. Així es veu en diversos indrets d’Europa central o
de les valls humides dels Pirineus. En canvi, si el clima és sec, el sòls no es
renten prou i els sulfats que s’alliberen condicionen fortament la vida de les
plantes. La vegetació sol ser-hi esparsa i comprèn un conjunt d’espècies molt
particulars. Aquesta mena de plantes i les comunitat en què s’integren,
adaptades al guix, reben el nom de gipsícoles.
   Els
sòls guixencs resulten desfavorables per a les plantes principalment perquè:
. contenen
molt de guix, calç, sulfats, bicarbonats de calci…
. immobilitzen
alguns elements químics importants, com és ara el fòsfor, el manganès o el
coure
. tenen
una textura molt fina, que limita el contingut d’aigua
. la
pressió osmòtica hi és molt elevada, cosa que entorpeix l’absorció d’aigua per
les rels
. en llocs plans, s’hi forma una crosta
superficial poc o molt gruixuda, que s’oposa a la penetració de la pluja i
dificulta la germinació i l’arrelament de les plàntules

 

 

La vegetació gipsícola
 
Enlloc d’Europa es presenta una vegetació gipsícola tan
ben caracteritzada i estructurada com a les terres àrides de la península
Ibèrica. Es tracta de matollars o brolles, que es classifiquen dins un ordre de
vegetació particualr. Els trobem sobretot a la depressió de l’Ebre, a Castella la Nova (per exemple, a Aranjuez),
en alguns indrets del País Valencià, a Múrcia, etc. I existeixen també a
l’Àfrica del Nord. A Catalunya apareixen sobretot a la franja de guixos que ressegueix
la vora septentrional de la conca de l’Ebre, principalment dintre les comarques
de l’Anoia, la Segarra,
la Noguera i la Ribagorça. De totes
maneres, alguns dels seus elements, és a dir les plantes gipsícoles menys
exigents, arriben molt més cap a l’est, fins la plana de Vic. En són
característiques, per exemple, Ononis tridentata (ruac), Reseda stricta (gandaia estreta) i Gypsophila hispanica (trincola).
El ruac apareix encara als sòls guixencs de les contrades poc seques, on sovint
és l’única planta gipsícola. Abunden també en aquestes comunitats diversos
líquens (Diploschistes, Fulgensia…)
que, de manera general, es fan a les regions continentals àrides, per exemple,
a l’Àfrica del Nord i a l’Àsia central, però que a Europa només apareixen sobre
guixos.
Itinerari (primer tram): pujada al castell
 
En el camí que va al castell serà interessant d’observar, principalment:
Els fragments de matollars nitròfils (associats a la
influència de l’home i els animals) que representen una extensió dels siscallars
esteparis que a la depressió de l’Ebre ocupen profusament els sòls salins i
nitrificats. En són plantes típiques el siscall (Salsola vermiculata) i la botja pudent (Artemisia herba-alba).
Diverses plantes ruderals (de vores de cases
i poblacions), com ara la ruca (Eruca
vesicaria
); o de tendència estèpica, per exemple la curiosa Matthiola fruticulosa.
Algunes plantes gipsícoles, com poden ser la
ja esmentada trincola o la crucífera Lepidium
subulatum
, un endemisme ibero-magribí que es fa sobretot en els talussos
guixencs on el sòl no és altra cosa que una mena de pols.
Itinerari (segon tram): Castellfollit – bosc de Roters – Castellfollit
 
  Les terres planes estan ocupades quasi enterament per conreus de cereals,
concretament per camps d’ordi palmell (Hordeum
distichum
), un ordi de dues carreres, emprat bàsicament com a cerveser.
Abans de la gran extensió dels herbicides, aquestes messes eren molt riques en
males herbes i amb algunes espècies ben particulars: Malcolmia africana, Hypecoum pendulum (ballarida), Roemeria hybrida (rosella morada)… Ara
aquestes plantes han quedat arraconades als marges dels camps, a les franges
intermèdies i a les vores de camins. En deurem veure exemples aquí i allà.
  A les vores de la carretera i dels
camins principals observarem comunitats viàries amb força
gramínies, com ara el margall bord (Hordeum
leporinum
), i també el bec de cigonya (Erodium
ciconium
), la fumària (Fumaria
officinalis
)… I als indrets més calcigats, una forma pseudovivípara de Poa bulbosa.
  Una gran part de l’itinerari
discorre  entre boscos (baixos i
esclarissats), representats per rouredes de roure valencià (Quercus
faginea
), pinedes de pinassa (Pinus
nigra
) o formacions mixtes de roure i pi. Hi observarem altres arbres, per
exemple l’auró negre (Acer monspessulanum),
diferents arbusts, com ara el boix (Buxus
sempervirens
), el corner (Amelanchier
ovalis
)… i alguna planta herbàcia particular, sobretot la Viola willkommii, una violeta endèmica del sector nord-oriental de la península
Ibèrica.
  A les clarianes i fora del bosc hi
trobarem sobretot brolles, timonedes i prats secs. A la zona de guixos s’hi fa
principalment la brolla de ruac, amb les plantes gipsícoles esmentades més amunt
(ruac, trincola, gandaia estreta); i, a claps, la timoneda d’Helianthemum
squamatum
, que colonitza les carenes i els terraprims amb molt poc sòl.
  En terrenys calcaris sense guix (i
un xic també en sòls rentats de la zona guixenca) hi ha brolles de romaní, que
comencen a tenir el caràcter poc o molt continental de les que s’estenen més
cap a ponent. Comprenen sobretot romaní (Rosmarinus
officinalis
), bufalaga (Thymelaea
tinctoria
), maleïda (Linum
suffruticosum
), romer blanc (Helianthemum
syriacum)… També hi ha timonedes
típiques, amb timó (Thymus vulgaris)
i altres petites mates.
  Els prats secs hi estan representats per pradells de teròfits, que
a la primavera exhibeixen una sorprenent diversitat de petites plantes anuals.
I en els llocs una mica bacs o frescals, amb sòl ben desenvolupat, per la jonceda,
dominada per la jonça (Aphyllanthes monspeliensis) que, en florir, tenyeix tot
el prat d’un color blau espectacular. Hi solen abundar altres plantes del
mateix color.

 

Josep Vigo
Llista de plantes observades a la sortida a la Segarra 26 abril 2014
( supervisió de Josep Vigo)       
Nom científic
Nom popular
Família
Substrat
Amelanchier ovalis
Corner
Rosàcies
Indiferent
Anthemis arvensis
Camamilla borda
Compostes
Indiferent
Aphyllantes monspeliensis
Jonça
Liliàcies
Calcari
Arabis hirsuta
Àrabis hirsuta
Crucíferes
Indiferent
Artemisia herba-alba
Botja pudent
Compostes
Indiferent
Arum italicum
Sarriassa
Aràcies
Indiferent
Astragalus incanus
Papilionàcies
Calcari
Astrtagalus monspessulanus
Herba de Sant Robert
Papilionàcies
Indiferent
Atractylis humilis
Atràctilis humil
Compostes
Calcari
Avena barbata
Civada borda
Gramínies
Indiferent
Brachypodium phoenicoides
Fenàs de marge
Gramínies
Indiferent
Brachypodium retusum
Llistó
Gramínies
Indiferent
Bromus diandrus
Blat de formiga
Gramínies
Indiferent
Bupleurum fruticescens
Ajocaperdius
Umbel·líferes
Calcari
Bupleurum rigidum
Orella de llebre
Umbel·líferes
Indiferent
Buxus sempervirens
Boix
Buxàcies
Calcari (Silici)
Carex halleriana
Càrex d’Haller
Ciperàcies
Indiferent
Carex humilis
Càrex humil
Ciperàcies
Calcari (Silici)
Caucalis platycarpos
Cospí de sembrat
Umbel·líferes
Calcari (Silici)
Centaurea linifolia
Compostes
Calcari
Cephalaria  leucantha
Falla
Dipsacàcies
Calcari (Silici)
Cerastium pumilum
Cerasti menut
Cariofil·làcies
Indiferent
Clematis vitalba
Vidalba
Ranunculàcies
Indiferent
Colutea arborescens
Bufa de llop, Espantallops
Papilionàcies
Indiferent
Convulvulus cantabrica
Corretjola cantàbrica
Convulvulàcies
Calcari
Cornus sanguinea
Sanguinyol
Cornàcies
Indiferent
Coronilla minima subsp. lotoides
Coroneta
Papilionàcies
Calcari
Coronilla scorpioides
Herba de l’escorpí
Papilionàcies
Indiferent
Coris monspeliensis
Timó mascle
Primulàcies
Calcari
Crataegus monogyna
Arç blanc
Rosàcies
Indiferent
Crepis albida
Crepis
Compostes
Calcari
Crepis sancta
Compostes
Indiferent
Diplotaxis erucoides
Ravenissa blanca
Crucíferes
Indiferent
Dipsacus fullonum
Cardó
Dipsacàcies
Indiferent
Dorycnium pentaphyllum
Botja d’escombres
Papilionàcies
Indiferent
Echium vulgare
Aspró
Boraginàcia
Indiferent
Erodium cicutarium
Banya de bou, Agulletes de bruixa
Geraniàcies
Indiferent
Erucastrum nasturtiifolium
Ravenissa groga
Crucíferes
Indiferent
Eryngium campestre
Panical
Umbel·líferes
Indiferent
Euphorbia flavicoma subsp. flavicoma
Lleteresa (oi?) verrucosa
Euforbiàcies
Calcari (Silici)
Euphorbia nicaeensis
Herba de les berruges
Euforbiàcies
Calcari
Euphorbia serrata
Lleterola serrada
Euforbiàcies
Indiferent
Fumana ericoides
Botja gran
Cistàcies
Calcari (Silici)
Fumaria offincinalis
Fumària
Papaveràcies
Indiferent
Galium lucidum
Espunyidella blanca
Rubiàcies
Indiferent
Genista hispanica
Argelaga menuda
Papilionàcies
Calcari (Silici)
Genista scorpius
Argelaga
Papilionàcies
Calcari
Ghypsophila hispanica
Trincola
Cariofil·làcies
Calcari ( Guix)
Globularia vulgaris subsp. vulgaris
Cap de frare
Globulariàcies
Indiferent
Haplophyllum linifolium
Rutàcies
Calcari
Hedera helix
Heura
Araliàcies
Indiferent
Heliantemum apenninum susp. pilosum
Estepetes de flor blanca
Cistàcies
Calcari (Silici)
Heliantemum oleandicum
subsp. italicum
Heliantem itàlic
Cistàcies
Calcari (Silici)
Heliantemum syriacum
Botja blanca
Cistàcies
Calcari
Helianthemum hirtum
Heliantem eriçat
Cistàcies
Calcari
Hippocrepis comosa
Desferracavalls
Papilionàcies
Calcari (Silici)
Hordeum distichon
Ordi
Gramínies
Indiferent
Hordeum vulgare
Margall bord
Gramínies
Indiferent
Hypecoum pendulum
Ballarida
Papaveràcies
Calcari
Hypericum perforatum
Herba de Sant Joan
Gutíferes
Indiferent
Iris germanica
Gínjol blau
Iridàcies
Indiferent
Juniperus oxycedrus
Càdec
Cupressàcies
Indiferent
Koeleria vallesiana
Gram de gos, Herba rodona
Gramínies
Calcari
Lamium amplexicaule
Flor-robí
Labiades
Indiferent
Lathyrus cicera
Guixó
Papilionàcies
Indiferent
Lavandula angustifolia
Espígol
Labiades
Indiferent
Lepidium draba
Bàbol
Crucíferes
Indiferent
Lepidium subulatum
Crucíferes
Guix
Lhitospermum fruticosum  repetit més avall i ben escrit
Herba de les set sagnies
Boraginàcia
Calcari
Ligustrum vulgare
Olivereta
Oleàcia
Indiferent
Limodorum abortivum
Limodor
Orquidàcies
Indiferent
Limonium hibericum
Plumbaginàcies
Indiferent
Linum narbonense
Llí blau
Linàcies
Calcari
Linum tenuifolium subsp. suffruticosum
Maleïda
Linàcies
Calcari
Lithospermum arvense
Esperò de gat
Boraginàcia
Indiferent
Lithospermum fruticosum
Herba de les set sagnies
Boraginàcies
Calcari
Lonicera etrusca
Xuclamell etrusc
Caprifoliàcies
Indiferent
Lotus corniculatus
Banya de cabra
Papilionàcies
Indiferent
Malcolmia africana
Malcòlmia
Crucíferes
Indiferent
Marrubium vulgare
Malrubí
Labiades
Indiferent
Matthiola fruticulosa
Violer
Crucíferes
Indiferent
Medicago sativa
Alfals, userda
Papilionàcies
Indiferent
Muscari neglectum
All de bruixa, calabruixa
Liliàcies
Indiferent
Narcissus assoanus
Almesquí
Aramil·lidàcies
Calcari
Onobrychis saxatilis
Trepadella saxàtil
Papilionàcies
Calcari
Ononis tridentata
Ruac
Papilionàcies
Guixos
Ophrys sphegodes
Orquidàcies
Calcari
Ornithogalum umbellatum
Llet de gallina
Liliàcies
Indiferent
Osyris alba
Ginestó
Santalàcies
Indiferent
Papaver hybridum
Gallaret, rosella
Papaveràcies
Indiferent
Papaver rhoeas
Rosella
Papaveràcies
Indiferent
Phragmites australis
Canyís
Gramínies
Indiferent
Pinus halepensis
Pi blanc
Pinàcies
Indiferent
Pinus nigra subsp. salzmannii
Pinassa
Pinàcies
Calcari (silici)
Pinus pinea
Pi pinyer
Pinàcies
Indiferent
Pinus sylvestris
Pi roig
Pinàcies
Indiferent
Pistacia lentiscus
Llentiscle
Anacardiàcies
Indiferent
Plantago albicans
Herba-fam
Plantaginàcies
Indiferent
Plantago lanceolata
Plantatge
de fulla estreta
Plantaginàcies
Indiferent
Plantago sempervirens
Matafoc
Plantaginàcies
Indiferent
Poa bulbosa
Gram de pastor
Gramínies
Indiferent
Poa pratensis subsp. angustifolia
Gram de tardor
Gramínies
Indiferent
Podospermun laciniatum (Scorzonera laciniata)
Escurçonera laciniada
Compostes
Indiferent
Polygala calcarea
Herba blava
Poligalàcies
Calcari
Potentilla neumanniana
Flor de la gana
Rosàcies
Indiferent
Potentilla reptans
Cinc-en-rama
Rosàcies
Indiferent
Prunus avium
Cirerer
Rosàcies
Indiferent
Prunus dulcis
Ametller
Rosàcies
Indiferent
Prunus spinosa
Aranyoner
Rosàcies
Indiferent
Pyrus comunis
Perer
Rosàcies
Indiferent
Quercus cerrioides
Roure
Fagàcies
Indiferent
Quercus coccifera
Garríc
Fagàcies
Indiferent
Quercus faginea
Roure valencià
Fagàcies
Calcari (Silici)
Quercus ilex
Alzina
Fagàcies
Indiferent
Ranunculus falcatus
(Ceratocephala falcata)
Ceratocèfal
Ranunculàcies
Calcari
Reseda lutea
Gandaia
Resedàcies
Indiferent
Reseda phyteuma
Pebrots de ruc
Resedàcies
Indiferent
Reseda stricta
Gandaia petita
Resedàcies
Guix
Roemedia hybrida
Rosella morada
Papaveràcies
Indiferent
Rosa pimpinellifolia
Roser espinossísim
Rosàcies
Indiferent
Rosmarinus officinalis
Romaní
Labiades
Calcari (Silici)
Rubia peregrina
Rogeta
Rubiàcies
Indiferent
Salix atrocinerea
Gatell
Salicàcies
Indiferent
Salix elaeagnos
Sarga
Salicàcies
Indiferent
Salvia officinalis subsp. lavandulifolia
Sàlvia
Labiades
Calcari
Salvia verbenaca
Salvia de cresta
Labiades
Indiferent
Sanguisorba minor
Pimpinella petita
Rosàcies
Indiferent
Santolina chamaecyparissus
Espernallac
Compostes
Calcari
Scirpus holoschoenus
Jonc boval
Ciperàcies
Indiferent
Sedum sediforme
Crespinell
Crassulàcies
Indiferent
Serratula nudicalis
Compostes
Calcari
Sideritis scordioides
Esparbonella
Labiades
Calcari
Sorbus domestica
Server
Rosàcies
Indiferent
Stipa offneri
Barbeta
Gramínies
Calcari
Sysimbrium crassifolium
Crucíferes
Indiferent
Teucrium polium
Herba capsotera
Labiades
Indiferent
Thymelaea tinctoria
Bufalaga
Timeleàcies
Calcari
Thymus vulgaris
Farigola
Labiades
Calcari (Silici)
Tulipa sylvestris
Tulipa silvestre
Liliàcies
Indiferent
Ulmus minor
Om
Ulmàcies
Indiferent
Veronica polita
Verònica polida
Escrofulariàcies
Indiferent
Vicia
peregrina
Veçot
Papilionàcies
Indiferent
Vinca difformis
Vinca pervinca
Apocinàcies
Indiferent
Viola willkommii
Viola de roureda
Violàcies
Calcari
Altres espècies observades en la pujada al Castell.
(25/ 5/ 2012)
Vinca difformis, Agrimonia eupatoria, Rhamnus alaternus,
Avena sterilis, Scandix pecten-veneris, Salsola vermiculata, Artemisia
campestris, Ajuga chamaepitys, Thlaspi perfoliatum, Arabis auriculata,
Cardamine hirsuta.Podeu veure les fotos a l’enllaç:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7EIrx7KCUb9VGRYTDJkUERBZXc&usp=sharing

Linum narbonense
Ononis tridentata
Ophrys sphegodes
Lithospermun fructicosum

Escrit per  Daba System

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *