Termes i condicions

ACTIVITATS

Per a totes les activitats cal inscriure’s prèviament.
El període d’inscripció s’obre un mes abans de cada sortida i un mes i mig abans de l’inici de cada curs. Les inscripcions de les activitats del cap de setmana es tancaran el divendres a les 14 h.

Les inscripcions es faran presencialment a l’ADENC, per correu electrònic inscripcions@adenc.cat) o per telèfon (93 717 1887) tot indicant el nom, un telèfon i un correu electrònic.

La inscripció inclou el monitoratge, però no el desplaçament fins al lloc de les sortides.

Per a les activitats de pagament, caldrà fer l’ingrés en el termini de 4 dies, tot indicant el nom i l’activitat. La inscripció no serà vàlida fins que no s’hagi efectuat el pagament.
A partir d’una setmana abans de cada sortida no es podran fer anul·lacions que comportin el retorn de l’import pagat.

Banc Sabadell: ES19 0081 0900 84 0001561561

Les places són limitades.
L’organització es reserva el dret a fer variacions en el programa.

 

LES QUOTES D’ASSOCIAT

Si vols fer-te soci pots omplir la butlleta de soci i fer-nos-la arribar per correu ordinari o per correu electrònic (correu@adenc.cat).

Les quotes de soci de l’ADENC són anuals, per anys naturals. Són aprovades per l’assemblea de socis. Per al 2017 les quotes són:

– Individual 45 €
– Nou soci 20 €
– De crisi 20 €
– Quota jove 20 €
– Familiar 12 €
– Soci protector 75 €

 

DOMICILIACIÓ DE QUOTA DE SOCI

Si ets soci de l’ADENC i vols domiciliar el pagament anual de la quota de soci has de fer-nos arribar signada l’ordre SEPA de domiciliació.

No es faran retorns de l’import de la quota de soci un cop iniciat l’any en qüestió.

 

ELS DONATIUS

Els donatius aportats a l’entitat poden desgravar:

– a l’IRPF: la deducció pot ser del 75% per als primers 150 euros de donatiu, i del 30% per la resta (o 35 % en cas de donacions plurianuals d’almenys 3 anys). Hi ha una deducció adhicional d’un 15% per als donants que tenen la seva residència habitual a Catalunya. L’import d’aquesta deducció té com a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica.

– a l’impost de societats: deducció del 35% de la donació o el 40 % en donacions plurianuals (d’almenys 3 anys). L’import de la deducció té com a límit màxim el 10% de la base imposable de l’Impost de Societats del donant.